|
  
  
|
  
  
|
  
  
|
  
 
 בגרות תשע"ט - ארץ ישראל ונתי"ב
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
גבולות ישראליונית פייג 16/10/20184.39 MBהורדה
גאומורפולוגיהיונית פייג 17/12/20184.21 MBהורדה
גאולוגיהיונית פייג 17/12/20185.28 MBהורדה
יחידות הנוף בישראליונית פייג 07/11/20183.12 MBהורדה
תמורות באוכלוסיית ישראליונית פייג 22/01/20192.61 MBהורדה
עיצוב המרחב היישובי בישראליונית פייג 18/02/201912.43 MBהורדה
מערכות הנוף בישראליונית פייג 07/11/201819.39 MBהורדה
אי שוויון מרחבי בישראליונית פייג 06/01/20194.24 MBהורדה
אוכלוסיית ישראל מעודכןיונית פייג 08/01/201918.11 MBהורדה
אוכלוסיית ישראליונית פייג 16/10/201818.62 MBהורדה
אנסין - הסבר ותרגול קווי אורך ורוחביונית פייג 16/10/20184.01 MBהורדה
אקלים, אזורי אקלים, קלימוגרפיםיונית פייג 17/12/20185.48 MBהורדה
אנסין - יחידות נוף וגבולותיונית פייג 16/10/20184.49 MBהורדה
אנסין - חוברת תקציריונית פייג 16/10/20181.64 MBהורדה
 בגרות תשע"ט - מזרח תיכון
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מצגת כלכלה גלובליתיונית פייג 20/04/20141.64 MBהורדה
מצגת כלכלה גלובלית במזרח התיכוןיונית פייג 20/04/20142.39 MBהורדה
מצגת התיישבות במזרח התיכון -ב'יונית פייג 20/04/20149.21 MBהורדה
מצגת - אוכלוסיה במזרח התיכוןיונית פייג 20/04/20142.15 MBהורדה
מצגת התיישבות במזרח התיכוןיונית פייג 20/04/2014932.50 KBהורדה
מצגת מבוא למזרח התיכוןיונית פייג 20/04/20147.66 MBהורדה
סיכום כלכלה במזרח התיכוןיונית פייג 20/04/20143.23 MBהורדה
ערים בירדןיונית פייג 03/05/20175.09 MBהורדה
סיכום - גאוגרפיה של המזרח התיכוןיונית פייג 23/10/2018183.50 KBהורדה
נפט במזרח התיכוןיונית פייג 23/10/20189.40 MBהורדה
נפט במזרח התיכוןיונית פייג 03/05/20179.40 MBהורדה
מזרח תיכון - סכסוכים ושיתופי פעולהיונית פייג 18/06/2017876.93 KBהורדה
גבולות ומאפיינים פיסיים במזרח התיכוןיונית פייג 23/10/20182.52 MBהורדה
דף עבודה - התיישבות במזרח התיכוןיונית פייג 20/04/201432.00 KBהורדה
איכות סביבה במזרח התיכוןיונית פייג 07/11/20182.37 MBהורדה
אוסף שאלות בנושא מזרח תיכון - מתכונת 2014יונית פייג 11/05/2014392.75 KBהורדה
אזורים גאוגרפיים ונופים במזרח התיכוןיונית פייג 23/10/20183.13 MBהורדה
חוברת ראשונה סיכום של המזרח התיכוןיונית פייג 20/04/2014187.00 KBהורדה
מבנה פיזי של המזרח התיכוןיונית פייג 23/10/20184.09 MBהורדה
מזרח תיכון - מים, זמינות ומחסוריונית פייג 18/06/20173.00 MBהורדה
כלכלת המזרח התיכוןיונית פייג 23/10/20181.64 MBהורדה
חוברת שנייה - סיכום של המזרח התיכוןיונית פייג 20/04/2014132.50 KBהורדה
ירדןיונית פייג 03/05/20176.76 MBהורדה
 בגרות תשע"ט - מאמרים
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מצגת - תוכנית פיתוח אסטרטגית של הרכבת לשנת 2040יונית פייג 06/11/2018לא ידועהורדה
סרטון - מהפכת התחבורה בישראליונית פייג 06/11/2018לא ידועהורדה
מאמר - הגנה על המערכת הימית בישראליונית פייג 06/11/2018לא ידועהורדה
מאמר - מיזמים תחבורתיים בישראליונית פייג 06/11/2018לא ידועהורדה
 בגרות תשע"ט - מגמה י"א - תכנון ופיתוח מרחבי
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מדדים יונית פייג 18/11/20189.02 MBהורדה
משאבים כזרזי פיתוחיונית פייג 18/11/20185.53 MBהורדה
חוברת תקציר של התכנון והפיתוח המרחבייונית פייג 21/11/2018341.00 KBהורדה
אי שוויון מרחבייונית פייג 18/11/20183.53 MBהורדה
חוברת שאלות - בגרות - תכנון ופיתוח מרחבי - תשע"טיונית פייג 09/01/20197.89 MBהורדה
 לקראת בגרות תשע"ט - מגמה י"א -תכנון ופיתוח מרחבי
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
סיכום לקראת מתכונת - פברואר 2017יונית פייג 14/02/2017831.00 KBהורדה
מקבץ שאלות לקראת בגרות - מרץ 2018יונית פייג 06/02/20185.38 MBהורדה
מצגת למבחן 1 - אורי שגיאיונית פייג 06/10/20164.49 MBהורדה
תקציר חוברת נתיב לקראת בגרות תשע"היונית פייג 07/10/20141.64 MBהורדה
קובץ שאלות תכנון ופיתוח מרחבי, לקראת מתכונת מרץ 2016יונית פייג 23/02/20162.08 MBהורדה
קובץ שאלות - הכנה למתכונת פברואר 2017יונית פייג 14/02/20174.72 MBהורדה
מצגת הסבר ותרגול נתיביונית פייג 07/10/20144.42 MBהורדה
גלובליזציה - מצגת מסכמתיונית פייג 04/03/20163.50 MBהורדה
אקלים ישראל תשע"זיונית פייג 10/12/20168.02 MBהורדה
אי שוויון מרחבי יונית פייג 04/03/20163.59 MBהורדה
מצגת - משאבים כזרזי פיתוחיונית פייג 23/02/20165.53 MBהורדה
מדדים (אורי שגיא)יונית פייג 05/03/20169.02 MBהורדה
העיר: תהליכי עיור, גורמי מיקום, שימושי קרקעיונית פייג 06/02/201813.57 MBהורדה
 פיתוח ותכנון מרחבי
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
סיכום גלעין שוליים לבגרותמנהל אתר 02/12/2014442.52 KBהורדה
משאבים כזרזי פיתוחיונית פייג 09/02/2015993.50 KBהורדה
סיכום מדדי רמת פיתוחמנהל אתר 02/12/20141.14 MBהורדה
שאלות לקראת מבחן מס 2 מחצית ביונית פייג 09/02/20152.25 MBהורדה
סיכום נושא הדמוגרפיהמנהל אתר 02/12/201492.52 KBהורדה
משאבי קיום המיםיונית פייג 09/02/2015991.79 KBהורדה
מיקוד - תכנון ופיתוחיונית פייג 09/02/20152.95 MBהורדה
מדדי פיתוחמנהל אתר 02/12/2014161.19 KBהורדה
מצגת גלובליזציהמנהל אתר 02/12/20143.64 MBהורדה
מקורות אנרגיה מתכליםיונית פייג 09/02/2015692.00 KBהורדה
מצדת דמוגרפיהמנהל אתר 02/12/20143.73 MBהורדה
 מתכונת לקראת בגרות 2017 - תכנון ופיתוח מרחבי
 ארץ ישראל לקראת בגרות יוני 2017
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
ה. 1. מטרופולינים בישראליונית פייג 24/04/20171.12 MBהורדה
ה. 2. המשך מטרופולינים בישראליונית פייג 24/04/20175.66 MBהורדה
ו. כלכלה, מסחר ותיירותיונית פייג 24/04/20171.91 MBהורדה
ד. אוכלוסיית ישראליונית פייג 24/04/201718.62 MBהורדה
א. יחידות נוףיונית פייג 24/04/20176.87 MBהורדה
ב. גבולות ישראליונית פייג 24/04/20174.39 MBהורדה
ג. אקלים בישראליונית פייג 24/04/20178.02 MBהורדה
 מצגות למבחן מגמה י' 2015
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
תחבורה יבשתיתיונית פייג 16/03/20154.70 MBהורדה
תחבורה ימיתיונית פייג 16/03/20155.74 MBהורדה
זרזי פיתוחיונית פייג 16/03/20157.87 MBהורדה
גלובליזציהיונית פייג 16/03/20152.39 MBהורדה
התחממות עולמיתיונית פייג 16/03/20152.88 MBהורדה
 הכנה למבחן סמסטר ב' תשע"ד
 כותרתבעל מסמךקטגוריהתאריך שינויגודל 
מצגת נפט במזרח התיכוןיונית פייג 06/03/20149.40 MBהורדה
מצגת על ירדןיונית פייג 20/04/20146.76 MBהורדה
מצגת פסולת מוצקהיונית פייג 09/03/20142.02 MBהורדה
מצגת מערכות הנוף בישראליונית פייג 06/03/20143.12 MBהורדה
מצגת מקורות האנרגיה בישראליונית פייג 09/03/20141.03 MBהורדה
מצגת מקורות המים בישראליונית פייג 09/03/20141.62 MBהורדה
סיכום איכות סביבהיונית פייג 06/03/201445.52 KBהורדה
סיכום יחידות נוף ומאפייניםיונית פייג 06/03/2014649.63 KBהורדה
סיכום מערכת האנרגיה בישראליונית פייג 09/03/201436.50 KBהורדה
סיכום תשתיות בישראליונית פייג 09/03/201496.00 KBהורדה
סיכום איכות סביבהיונית פייג 09/03/201469.00 KBהורדה
סיכום הגיאוגרפיה של המזרח התיכוןיונית פייג 08/03/2014184.50 KBהורדה
סיכום חוף היםיונית פייג 09/03/201445.50 KBהורדה
מצגת מזרח תיכון, אזורים ג"ג ונופיםיונית פייג 08/03/20143.13 MBהורדה
מצגת איכות סביבה במזרח התיכוןיונית פייג 06/03/20142.37 MBהורדה
מצגת איכות סביבה במזרח התיכוןיונית פייג 08/03/20141.72 MBהורדה
מצגת איכות סביבה ושטחים פתוחיםיונית פייג 09/03/20141.46 MBהורדה
אוסף שאלות א' בנושא א"י - מתכונת 2014יונית פייג 08/05/2014127.50 KBהורדה
אוסף שאלות בנושא א"י ב' - מתכונת 2014יונית פייג 08/05/20141.19 MBהורדה
מצגת איכות סביבה בישראליונית פייג 09/03/20142.41 MBהורדה
מצגת אקלים בישראליונית פייג 06/03/20141.38 MBהורדה
מצגת חקלאות בישראל מאז הקמתהיונית פייג 06/03/20142.13 MBהורדה
מצגת כלכלת ישראל, חקלאות ותיירותיונית פייג 08/03/20145.18 MBהורדה
מצגת כלכלת מזרח תיכוןיונית פייג 08/03/20141.64 MBהורדה
מצגת גבולות במזרח התיכון, שמות ומאפיינים פיסייםיונית פייג 06/03/20142.52 MBהורדה
מצגת המבנה הפיזי של המזרח התיכוןיונית פייג 08/03/20145.02 MBהורדה
מצגת זיהום היםיונית פייג 09/03/20148.99 MBהורדה
 הכנה למבחנים
 
יום רביעי 21 אוגוסט 2019 הוסף למועדפים   קבע כדף בית   כניסה למערכת